Velkommen til
Grundejerforeningen Tritonparken.

Grundejerforeningen består af 64 rækkehuse og opført i gule mursten.
Den ligger i den østlige del af Gug, og matriklen støder op til et stort grønt område og med udsigt til Lundby Bakker. Fællesarealet er på ca. 16.800 m2 og ligger dels mellem husene og som et stort græsareal, hvor der er legeplads, grillplads, tennisbane og fodboldbane. Der holdes normalt 2 arbejdsdage om året, hvor man hjælpes af med at løse mindre fælles opgaver. Her på siden finder man ordensreglement, vedtægter, referater, og anden information.

Nyt.

Uddrag fra bestyrelsesmøde 28/11-16.
Mål på nye p-pladser er sendt til Christian Rytter, men der er ikke kommet nogen tilbagemelding, så nu kontaktes Buus og evt. en anden entreprenør for at få en pris på at få lavet de 3 ekstra p-pladser.
Evt.
Søren har haft møde med Mads Peter Vejby vedr. vores tennisbane. Vejby er stadig meget positiv over for projektet med at renovere mod brugsret efter en fordelingsnøgle. Bestyrelsen vil komme med forslag vedr. projektet til generalforsamlingen.
Hækklipning 2016.
Hvis man er interesseret i at få klippet hæk på egen grund, kontakter man selv Anlægsgartnere Buus & Co.

Læs mere omkring priser [her]
Vedtaget på generalforsamlingen februar 2016.
Delvis lavet.
Forskønnelse af de grønne områder.
”Det grønne udvalg” er nu godt i gang, der er blevet ryddet træer og buske. Derefter er der blevet lagt granit skærv og plantet nyt. Arbejdet fortsætter andre steder i området.

Endnu ikke udført.
Forslag om etablering af flere p-pladser.
Vedr. etablering af 3 ekstra p-pladser er der taget kontakt til Kristian Rytter. Alex måler op og tager billeder, som sendes til Kristian Rytter, for at indhente tilbud.

Vejbomme.
Arbejdet med at lave en form for ’chikaner’ ved stierne, der går ind mellem husene, er endnu ikke påbegyndt.

Budgettet for 2016.
Budgettet er ikke endeligt, da udgifterne til etablering af p-pladser stadig er ukendte.
INFO.
Dato for næste arbejdsdag bliver
lørdag d. 24. september, så sæt
allerede kryds i kalenderen.
Det næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt mandag d. 22. august 2016.

Ekstern nyt.


Info.

Ordningen for indsamling af småt brændbart (storskrald) afskaffes, når der udsættes beholdere til plast og metal hos husstandene.
Storskrald.
Efter plan udsendt af Renovationsvæsenet.
Skal sættes ud inden kl. 06.00 på dagen.

HUSK oprydning af det de ikke tager med.     
HUSK kun klare plastsække og ingen METAL / ELEKTRONIK.
Se ny plan for 2016 [mere]

Nyhedsinfo.

HUSK Så POSEN. Hunde skal være under opsyn, jævnfør gældende lov, efterladenskaber på fællesarealerne skal fjernes umiddelbart efter afleveringen.
Vis hensyn til børn og andre der færdes på fællesarealerne.
Se vores Ordensreglement pkt. 6. og referat fra bestyrelsesmøde d. 1/2 2016.
Bilkørsel på flise og gangarealer må kun ske i særlige tilfælde, for eksempel i forbindelse med sygdom eller af - og pålæsning i større målestok.
Det er på ingen måde tilladt at have bilen parkeret på flise og gangarealer igennem en længere periode.
Se vores Ordensreglement pkt. 1.
Ved opsætning af hegn skal der anvendes samme type godkendte hegn, som der er opsat ved parkeringsarealerne.
Se vores Ordensreglement pkt. 4.

Boliger til salg.

Se forskellige oplysninger om din bolig og området. [Se her]
Boliger til salg på vejen. [Se her]
 Antal besøg: 18062
Grundejerforeningen er beliggende 9210 Aalborg SØ.
IP: 54.147.244.157 
eXTReMe Tracker